top of page
IMG_5840_edited_edited_edited.jpg
Alles wat mag en niet mag

Clubreglement WSD

Artikel 1: Toegang tot het domein en de infrastructuur.

1.1. Iedereen is welkom op het domein mits hij/zij de onderstaande reglementering in acht neemt.
1.2. Het is ten strengste verboden om omliggende percelen te betreden.
1.3. Honden dienen op het terras en in het clubhuis steeds aan de leiband te worden gehouden.
1.4. Voor bezoekers is het niet toegelaten audiosystemen met luidsprekers op het domein te gebruiken.
1.5. Voertuigen dienen ordelijk en op de daartoe voorziene plaatsen geparkeerd te worden, d.w.z. achter elkaar langs de weg tussen het watervlak en de beek. De uitwegen dienen ten allen tijde vrij te blijven.
1.6. Het is verboden om te parkeren op de ligweide of naast de loodsen. Bij clubwedstrijden, voor het laden en lossen van surfmateriaal of mits toestemming van het bestuur, mag men uitzonderlijk wel het grasveld oprijden.
1.7. Het achterlaten van afval op het domein en omliggende is ten strengste verboden. Hierop zal dan ook streng worden opgetreden . Bij inbreuk zullen wij niet nalaten een pv te laten opstellen.
1.8. Op het terras en aanhorigheden is het verboden om eigen meegebrachte dranken of voedsel te nuttigen.

 

Artikel 2: Gebruik van het watervlak.

 

2.1. Het watervlak mag enkel gebruikt worden door leden van ‘Windsurfing Deinze v.z.w.’, of anders vermeld in dit reglement.
2.2. Iedereen die aangesloten is bij de VYF-VVW mag maximaal 3 keer per jaar gebruik maken van het watervlak, nadien is hij/zij verplicht lid te worden van de club.
2.3. Personen die een cursus volgen of deelnemen aan een activiteit ingericht door de club, worden verzekerd via de watersportverzekering van de VYF-VVW en mogen vrij gebruik maken van het watervlak (voor de duur van de cursus of de activiteit).
2.4. Niet-leden die materiaal huren mogen vrij gebruik maken van het watervlak, en worden tijdens de duur hiervan verzekerd.
2.5. Op de plas mag worden gesurft van zonsopgang tot zonsondergang.
2.6. De club kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen op het terrein.
2.7. Watersporters dienen de algemene reglementering na te leven en van hen wordt verwacht dat zij de vaarreglementen kennen en naleven. Personen op een stand-up paddle board dienen steeds voorrang te verlenen aan de windsurfers.
2.8. Het is ten strengste verboden te vissen, te zwemmen en/of gebruik te maken van één of ander drijvend voorwerp anders dan een surf- of supboard (luchtmatras, opblaasbare boot,... ).
2.9. De toegang tot het watervlak is verboden voor personen onder invloed.

 

Artikel 3: Huur en gebruik van het surfmateriaal.

3.1. Alle leden kunnen gebruik maken van het windsurfmateriaal. De all-in leden mogen gratis gebruik maken van het windsurfmateriaal en de gewone leden betalen een huurprijs per uur. Ook niet-leden kunnen windsurfmateriaal huren tegen een meerprijs.

3.2. Zowel all-in leden, gewone leden als niet-leden dienen zich aan te melden bij de aanwezige verantwoordelijke met hun lidkaart of identiteitskaart vooraleer zij gebruik maken van het windsurfmateriaal. Elke huurder is verantwoordelijk voor zijn gehuurd materiaal totdat het terug wordt binnen gebracht .

3.3. Alle VYF-VVW-leden van de club mogen op de plas gratis gebruik maken van de stand-up paddle boards, op voorwaarde dat zij zich aanmelden bij de aanwezige verantwoordelijke. Niet-leden dienen zich aan te melden bij de aanwezige verantwoordelijke en een huur te betalen voor een plank.

3.4. Indien men voldoende ervaring heeft (kunnen opkruisen, draaigijp uitvoeren en beachstarten), dan mag men gebruik maken van het surfmateriaal voor gevorderden.. Hiervoor moet men toelating vragen aan de aanwezige verantwoordelijke.

3.5. Om gebruik te maken van dit surfmateriaal, dient men de vin van de plank af te halen aan de bar (en achteraf terug te brengen). Men moet de plank via 1 van de 2 strandjes te water te laten (en dus niet via de versterkte oever).

3.6. Alle leden kunnen vrij gebruik maken van de surfpakken voor watersportactiviteiten op de club. Na gebruik dient men het pak uit te spoelen, de mouwen en pijpen te ontrollen en het binnenste buiten terug op zijn plaats te hangen.

3.7. De huurders zijn steeds verantwoordelijk voor het materiaal. Er wordt van hen verwacht dat zij het clubmateriaal met het nodige respect en voorzichtigheid behandelen.

3.8. Na gebruik dient men al het gebruikte materiaal op de daarvoor voorziene plaatsen terug te leggen. Dit geldt zowel voor het surf-en supmateriaal als voor de surfpakken. Surfpakken dienen volledig ontrold en opgehangen.

3.9. Elke vorm van schade aan het materiaal dient zo vlug mogelijk te worden gemeld aan de aanwezige verantwoordelijke. Bij het nemen van een lidmaatschap bieden wij ook de mogelijkheid om een verzekering aan te gaan i.g.v. schade aan het surf- of supmateriaal.

3.10. Bij cursussen of andere activiteiten staat het materiaal in de eerste plaats ter beschikking van de deelnemers hieraan.

 

Artikel 4: Algemeen.

 4.1. Alle leden van de club zijn automatisch verzekerd via de watersportverzekering van de VYF-VVW voor alle watersportactiviteiten op de club en daar buiten.

4.2. Personen die als vrijwilliger werkzaam zijn t.v.v. Windsurfingdeinze vzw, zijn eveneens verzekerd tijdens hun activiteit.

4.3. Tijdens onze evenementen worden regelmatig foto’s genomen. Deze kunnen gebruikt worden op onze facebookpagina, de website of de nieuwsbrieven ter promotie van onze clubactiviteiten. Bij eventuele vragen hieromtrent kan u mailen naar volgende email adres

4.4. Elk lid (beachmember/gewoon lid/all-in lid) krijgt een korting op alle dranken en eten aan de bar.

4.5. De club kan onder geen enkele vorm verantwoordelijkheid nemen bij schade of verlies van persoonlijke bezittingen.

4.6. Bij gebruik van de sanitaire voorzieningen en de kleedkamers wordt men verzocht deze steeds netjes te houden. Men kan al het persoonlijk materiaal opbergen in de daarvoor voorziene ruimtes in de kleedkamers en waardevolle voorwerpen kunnen worden afgegeven aan de bar. Laat geen kledingstukken of surfpakken rondslingeren in kleedkamers na het beëindigen van de watersportactiviteiten.

4.7. De motorboot kan enkel worden bestuurd door de bestuursleden of de lesgevers of na toelating van de verantwoordelijke.

4.8. De leden die een ligplaats in de loods huren, dienen hun materiaal op een ordentelijke wijze op te bergen. Men mag zijn materiaal enkel stockeren op de toegewezen ligplaats en dus niet op andere plaatsen in de loodsen. De club kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal of schade aan het materiaal.

4.9. Kinderen jonger dan 8 jaar dienen onder toezicht van hun verantwoordelijke te zijn. Voor kinderen die minder dan 200 m kunnen zwemmen is het dragen van een zwemvest tijdens het surfen verplicht.

4.10. Elk lid wordt geacht kennis genomen te hebben van dit reglement en het na te leven. Bij inbreuk kan het bestuur sancties opleggen gaande van tijdelijke tot blijvende schorsing.

bottom of page